Historia Stowarzyszenia

Historia Stowarzyszenia

Idea powołania Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich zrodziła się w 1995 r. W dniu 20 I 1996 r. na Zebraniu Założycielskim wybrano zarząd. 29 IV 1996 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy) zatwierdzono statut, a Stowarzyszenie nasze zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem RST 2809. Obecnie liczymy około 480 członków zamieszkałych na całym świecie.

Cele naszej działalności określa statut, a szczególnie jego preambuła:

 • W celu skupienia sił dążących do zachowania patriotycznej postawy społeczeństwa w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wobec doświadczeń nabytych w latach okupacji i totalitarnych rządów komunistycznych;
 • Pomni dziedzictwa Narodu Polskiego i dokonań Polaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej;
 • Przekonani o bezwzględnej potrzebie ukazywania prawdy historycznej o tych Ziemiach, będących przez stulecia przedmurzem chrześcijaństwa i terenem dziejowej misji Polski;
 • Świadomi wyzwania nowej epoki odpowiedzialności historycznej przed przyszłymi pokoleniami za losy polskości na Ziemiach Kresowych – Rodziny osadników, obecnie zamieszkałe na obszarze terytorium Rzeczypospolitej postanowiły powołać do życia Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresowych Ziem Wschodnich.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Kultywowanie tradycji historycznych i patriotycznych wywodzących się z Kresów Wschodnich.
 • Nawiązywanie kontaktów z Polakami żyjącymi na Kresach, udzielanie im pomocy moralnej i materialnej, wymiana kulturalna z ich organizacjami.
 • Upamiętnianie i dokumentowanie losów ludności polskiej na Kresach – szczególnie osadników wojskowych i cywilnych.
 • Udzielanie pomocy swoim członkom w Kraju i za granicą.
 • Zdobywanie środków na działalność organizacyjną.
 • Rozwijanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami związanymi z dziejami, tradycją i kulturą polską w Kraju i za granicą.