Pomnik

Pomnik Osadników

11 września 2005 roku w czasie trwania V Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich poświęcono i odsłonięto Pomnik Osadników