rok XIX, Nr 3/2015 (70)

listopad 2015

SPIS TREŚCI

Jarosław Marek Rymkiewicz w panteonie polskich pisarzy

Od redakcji

X Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

X. Zjazd w fotografii

Referat nt. aktualnej sytuacji Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

Uchwały X Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

Uczestnicy X Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

Michał Bronowicki

Straty osobowe kresowego osadnictwa wojskowego –

uzupełnienie informacji o książce J. Stobniak-Smogorzewskiej

Michał Bronowicki

Muzeum POLIN

Aneta Skarżyńska

Artystyczna podróż po Kresach (cz. 3.)

Janina Gellert z d. Bauer

Kresy mojego dzieciństwa

Aneta Skarżyńska

Wyspy Naftalinowe (fragment)

Franciszek Ślusarz

Zsyłka, wojna i emigracja (cz. 2.)

Mieczysław Metler

Kącik poetycki – Cyprian Kamil Norwid

Michał Bronowicki

Gdzieś na Kresach… Kamień Koszyrski

AlicjaStrzelczyk-Brąszkiewicz, Eugeniusz Sobczyński

Losy wojenne mojego śp. Ojca kpt. Inż. Longina Kiejstuta Bobrowicza

Antoni Lenkiewicz

Kalendarium polskich zmagań z Rosją Sowiecką w latach 1939-1989 (cz. 46.)

Antoni Lenkiewicz

Uczestnik i świadek historii Polski (cz. 2.)

Czesław E. Skarżyński

Dzień Jedności Kresowian w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Lech Wojciech Szajdak

XI Dialog Dwóch Kultur – Krzemieniec, Lwów

Krystyna Świrniak-Mateuszuk

XVII Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka im. Teofila Mikulskiego odbył się w dniach 19-26 czerwca 2015 roku w Rewalu

Barbara Ursyn-Niemcewicz

Mandolinistka

Mieczysław Wójcik

Nasze sprawy

Z żałobnej karty