Historia periodyku

Kresowe Stanice

KRESOWE STANICE to kwartalnik Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ukazuje się nieprzerwanie od grudnia 1997 roku. Artykuły o treści osadniczej, kresowej, historycznej zawierają liczne fotografie i rysunki. W każdym numerze zamieszczany jest dział “Nasze Sprawy” w którym czytelnicy informowani są o aktualnych wydarzeniach związanych ze Stowarzyszeniem.
W kwartalniku drukowane są artykuły obejmujące szeroko pojętą problematykę osadniczą, to znaczy rozwój osadnictwa w okresie międzywojennym, opisy pionierskiej pracy na roli, zaangażowanie osadników w pracy społecznej i samorządowej, a także zagładę osadnictwa po 17 września 1939 roku oraz wojenne, tragiczne losy rodzin osaniczych.


Znaczna część zamieszczanych artykułów wykracza poza problematykę osadniczą. W KRESOWYCH STANICACH prezentowane są również sylwetki przywódców i bohaterów narodowych: marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Władysława Andersa, gen Józefa Hallera i innych. Publikacje na temat walk Legionów, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, uczestnictwa Polaków w walkach koalicji antyhitlerowskiej na różnych frontach – stanowią doskonałą lekcję historii.
Warto podkreślić, że liczne wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń historycznych, drukowane w KS, powiększają zasoby materiałów źródłowych o pozytywnej roli osadnictwa na Kresach i o tragicznych losach Polaków pod dominacją obydwu okupantów.
Na stronach internetowych prezentujemy okładkę najnowszego numeru i numerów archiwalnych wraz z dostępem do spisu treści, “Naszych spraw” oraz wybranych artykułów.
KRESOWE STANICE można zaprenumerować.

Kolportażem zajmuje się:
Jadwiga Kot
tel. +48 507 122 196

KRESOWE STANICE można kupić:

  • w czasie stałych dyżurów i zebrań przy Al. Armii Ludowej 30 m. 2 w Warszawie.