WYDAWNICTWA I PAMIĄTKI

Wydawnictwa i pamiątki w sprzedaży

Poniższe wydawnictwa i pamiątki możemy zamówić pisząc na ten adres:
januszszu@acn.waw.pl


Metalowy znaczek ZOS – wierna kopia przedwojennej odzaki ZOS (zobacz >>>) w cenie 25 zł za szt.


KRESOWE STANICE – archiwalne numery w cenie 6 zł za szt.


KRESOWE STANICE – numer specjalny polsko-angielski – 10 zł


Książki:

“Dwie Matki” (wydanie III poszerzone) Zygmunt Jan Rumel – 18 zł

“Życie na stos rzucone” Jerzy Baluch – 25 zł

“Abyśmy mogli wybaczyć” (wydanie II poszerzone) Antoni Tomczyk – 25 zł

“Uciekając przed łomotem kolb” (wydanie II poszerzone) Antoni Tomczyk – 25 zł

“Osiemdziesiąt miesięcy w kleszczach sierpa i młota” Stanisław Fudali – 36 zł

“Kazachstańskie tulipany – wspomnienia zesłańca” Tadeusz Albert Kułakowski – 25 zł


Pamiątki z wyjazdu na Kresy:

“Wycieczka na Kresy” film DVD – 25 zł

“Zdjęcia z wycieczki na Kresy” CD – 25 zł


Wykaz osadników na płycie CD:

“Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich – Wykaz osadników w osadach woj. wołyńskiego, nowogródzkiego, białostockiego, wileńskiego, poleskiego” TERAZ WSZYSTKO NA JEDNEJ PŁYCIE I W NIŻSZEJ CENIE – 30 zł


Mapy kolorowe w cenie 10 zł za szt.:

Polska Mapa Fizyczna 1:1250000. Reedycja z 1939 r.

Lwów, mapa operacyjna 1:300 000

Wilno, mapa operacyjna 1:300 000

Stanisławów, mapa operacyjna 1:300 000

Nowogródek, mapa operacyjna 1:300 000, chwilowo wyczerpana

Mińsk, mapa operacyjna 1:300 000

Sarny, mapa operacyjna 1: 300 000

Pińsk, mapa operacyjna 1:300 000

Łuniniec, mapa operacyjna 1:300 000

Tarnopol, mapa operacyjna 1:300 000

Łuck, mapa operacyjna 1:300 000

Wilejka, mapa operacyjna 1:300 000

Królewiec, mapa operacyjna 1:300 000

Brześć n. Bugiem, mapa operacyjna 1:300 000


Pamiątki zjazdowe:

Filmy z przebiegu VI Zjazdu:
płyta DVD – dzień pierwszy – 20 zł
płyta DVD – dzień drugi – 20 zł
płyta DVD – część artystyczna – 20 zł
płyta muzyczna – piosenki VI Zjazdu – 15 zł
płyta CD – pokaz zdjęć zjazdowych w odtwarzaczu DVD – 15 zł
płyta CD – pokaz zdjęć zdjazdowych w komputerze PC – 15 zł

Film z przebiegu V Zjazdu wraz z uroczystością odsłonięcia Pomnika – kasety video i płyty DVD – 30 zł

Film z występem zespołu PRAWNUKI podczas V Zjazdu – kasety video i płyty DVD – 30 zł

Obrazek w ramce przedstawiający Pomnik – 10 zł

Pocztówka przedstawiająca Pomnik – 3 zł

Metalowy znaczek z logo naszego Stowarzyszenia (zobacz >>>) – 8 zł

Metalowy znaczek z naszym sztandarem (zobacz >>>) – 8 zł