W 82. rocznicę wywózki na Syberię Osadników Wojskowych i Ich Rodzin

W 82. rocznicę wywózki na Syberię Osadników Wojskowych i Ich Rodzin

10 lutego 2020 roku Jan Rudziński
– członek zarządu naszego Stowarzyszenia oraz
Roland Dubowski – Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej zapalili znicze na pomniku
“W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich” przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Warszawie.