10 lutego – 83. rocznica deportacji

10 lutego 1940 roku Sowieci przeprowadzili masową deportację obywateli polskich na Sybir. Wśród zesłańców znaleźli się m.in. osadnicy wojskowi z rodzinami.

Irkuck na Syberii.